LidmaatschapWie kan lid worden?
Mensen die deel uit maken van de Federale of Lokale Politie, of werken bij een speciale dienst waarbij men aanhoudingsbevoegdheid heeft (vb; douane, Militaire Politie...). Ook personen op rust gesteld die deel hebben uitgemaakt van een algemene of bijzondere politiedienst kunnen lid worden van de Blue Knight's.

Hoeveel lidgeld ?
Om een efficiënte werking van de club te garanderen, betalen nieuwe leden het 1ste jaar 40€ lidgeld. Een gedeelte van dit geld moet afgestaan worden aan de Amerikaanse club (25$ p.p.) de rest komt in de clubkas om diverse doelstellingen tegemoet te komen. Vanaf het tweede jaar krijgt men een reductie van 2,5€ en dit tot het bedrag van 30€ lidmaatschap bereikt is.
Na 30 september worden nieuwe leden pas van het volgend jaar officëel lid van Blue Knight's International en betalen dus 40€ voor het komende jaar.

Wat krijg je voor dit lidgeld?
Ten eerste ben je lid van de Blue Knights, de grootste, Internationale motorclub voor privérijdende politieambtenaren (20.000 leden) die in 29 landen over heel de wereld verspreid is. Van de hoofdzetel in Amerika (Maine) krijg je een Internationale lidkaart met daarbij het officieel "Certificate of Membership", een driemaandelijks tijdschrift, 2 stickers, een opnaaibadge en een pin met het Internationaal logo. Eens dit pakket aan ons is opgestuurd, kan je dit op een ledendrink ophalen.

Lid worden?
Download het inschrijvingsformulier , vul alle gegevens in en stuur het formulier op naar het adres dat erop vermeld staat.
Of schrijf je reeds voorlopig online in.

Wens je nog verdere inlichtingen te bekomen, aarzel dan niet en geef ons een seintje: BKBEL VI.

Wens je eerst eens enkele leden van BKB VI te ontmoeten?
Elke eerste vrijdag van de maand is er een ledendrink in ons Clublokaal (achterzaal) café De Kraai, Zuidlaan 68, 9630 Munkzwalm. Spring dus gerust eens binnen. Kijk naar de agenda voor eventuele wijzigingen van data.